image

FREYA je agentura, která vznikla na základě zkušenosti s tím, jak fungují běžné agentury. Je výkonná, expresivní a kontrastní. Ředitelkou agentury je Kateřina Borovanská, která je odborník na oblast content marketingu. V praxi se zaměřuje na tvorbu content marketingové strategie s akcentem na výkon a efektivitu, branding a repositioning/rebranding značek, PR a jejich digitalizaci. V roce 2017 se umístila na shortlistu The International Content Marketing Awards v kategorii Rising star.
FREYA CZ je člen britské asociace The CMA, Asociace content marketingu – ACM (člen The International Content Marketing Forum) a pořádá soutěž Fénix content marketing.